מחשבון משכנתא – משכנתאות, לאומי, הפועלים, טפחות, דיסקונט ועוד

ערך: אילון אוריאל.

קיימים סוגי מחשבונים שונים המחשבים את החזרי המשכנתאות השונות לפי סוג הריבית הרצויה.
להלן לקט של קישורי מספר מחשבונים ברשת.

מחשבון משכנתאות גולינגו

מחשבון המשכנתא באתר של גולינגו מאפשר לכם לבדוק את השפעת המשכנתא שאתם מעוניינים לקחת במספר דרכים: לפי גובה ההחזר החודשי, לפי גובה סכום ההלוואה ולפי תקופת ההחזר הרצויה.
חישוב לפי גובה ההחזר החודשי יאפשר לכם לתכנן את גובה המשכנתא ואת תקופת המשכנתא לפי הסכום החודשי שבו אתם מסוגלים לעמוד.
חישוב לפי סכום ההלוואה, יאפשר לכם לבדוק האם אתם מסוגלים לעמוד בהחזרי המשכנתא שנדרשת לכם ובכמה זמן.
הפרמטר תקופת ההחזר יאפשר לכם לבדוק מהי תקופת ההחזר שאתם צריכים לקחת משכנתא, לפי סכום ההלוואה וההחזר החודשי שאתם מסוגלים לעמוד בו. למחשבון לחצו >> כאן!

מחשבון משכנתא לאומי מבית בנק לאומי

מחשבון המשכנתא מבית בנק לאומי, מאפשר לכם לבצע חישובי משכנתא שונים לפי שיטות החזר שונות כגון: שפיצר, בוליט וקרן שווה (ראה ביאור למונחים בתחתית הדף). המחשבון של בנק לאומי מאפשר לכם לבצע חישוב של ההחזר החודשי הצפוי ו/או לחשב את סכום ההלוואה שאתם יכולים לקבל. למחשבון לחצו >> כאן!

מחשבון משכנתא הפועלים

מחשבון משכנתא מבית בנק הפועלים מאפשר לכם לראות בראייה כוללת את מבנה ההלוואות שבחרתם. באמצעות מחשבון הפועלים אפשר  לחשב רכיבים שונים  במשכנתא כגון: גובה ההחזר החודשי, תקופת ההחזר בשנים, סכום ההלוואה ואחוז הריבית. למחשבון לחצו >>  כאן!

מחשבון משכנתא טפחות

מחשבון משכנתא של בנק טפחות, המחשבון מחשב את ההחזר החודשי בהחזר חודשי יורד. משכנתא בהחזר חודשי יורד היא למעשה הלוואה שבה ההחזר החודשי השוטף מורכב מ2 חלקים: קרן וריבית. גובה הקרן שווה במשך כל תקופת ההלוואה, ואילו החלק של הריבית מורכב מריבית שסכומה יורד בכל חודש במשך תקופת ההלוואה. תוצאת החישוב מופיעה בצורת טבלה (טבלת לוח סילוקין) המפרטת את סכום ההחזר בכל אחד מחודשי ההלוואה.  למחשבון לחצו >>  כאן!

מחשבון משכנתא פריים – גולינגו

מחשבון משכנתא פריים מסייע לך לחשב את גובה תשלומי המשכנתא החודשיים תוך כדי התחשבות בשינויים בריבית הפריים אשר יתרחשו בתקופת תשלומי המשכנתא. למחשבון לחצו >>  כאן!

מחשבון משכנתא דיסקונט

מחשבון המשכנתא של בנק דיסקונט משכנתאות מסייע לכם לחשב את סכום המשכנתא ו/או את גובה ההחזר החודשי. מחשבון משכנתא של דיסקונט מתייחס למשכנתאות בהלוואה שיקלית צמודת מדד בהתאם ללוח התשלומים שפיצר. החישוב לפי מחשבון המשכנתא של דיסקונט לא  לוקח בחשבון שינויים במדד, בריבית ובתשלומים נלווים נלווים שונים כגון:ן ביטוחים, עמלות וכדומה. למחשבון לחצו >>  כאן!

מחשבון משכנתא בנק בינלאומי

אוסף מחשבונים משכנתאות של בנק בינלאומי, מחשבון משכנתאות לחישוב ההחזר החודשי, מחשבון משכנתאות לחישוב סכום המשכנתא לפי החזר חודשי, מחשבון משכנתאות לחישוב סכומים במסלול מדורג, ומחשבון זכאות למשכנתאות. למחשבונים לחצו >> כאן!

מחשבון משכנתא באקסל

מחשבון משכנתא באקסל מהפורומים של תפוז. המחשבון בנוי לחישוב של עד 30 שנה. והחישובים בו נעשים לפי לוח שפיצר. למחשבון לחצו >> כאן!

מחשבון משכנתא גרייס חלקי

מחשבון משכנתא גרייס חלקי שמאפשר לכם להזין נתונים כגון: סכום ההלוואה, תקופת הגרייס בחודשים, גובה הריבית ותקופה בשנים ולראות את גובה ההחזר העתידי שלכם. למחשבון לחצו >> כאן!

מחשבון משכנתא חילן

מחשבון משכנתא מבית חילן טק. למחשבון לחצו >> כאן!

מחשבון משכנתא שקל

מחשבון משכנתא מסדרת מחשבוני קבוצת הביטוח "שקל". למחשבון לחצו >> כאן!

מחשבון משכנתא זכאות

מדינת ישראל מסייעת ברכישת דירות או בבנייתן באמצעות נתינה של הלוואה מכספי המדינה. הלוואה זו ניתנת בתנאים הנקבעים על ידי המדינה. היקף ההלוואה או היקף הזכאות,  נמדד לפי מדד של נקודות זכאות המחושב ע"י משתנים כגון: גיל, שנות נישואין , מספר הילדים ומספר אחים של בני הזוג. למחשבון משכנתא לזכאים לחצו >> כאן!

מחשבון משכנתא להורדה

תוכנה להורדה שבה תמצאו גם מחשבון משכנתאות. המחשבון מחשב את ההחזר החודשי הקבוע למשכנתאות . להורדת המחשבון לחצו כאן!

מחשבון משכנתא הפוכה

משכנתא הפוכה זהו בעצם הסדר תשלומים שבו בעל הדירה יכול לקבל הלוואה מן הבנק בתמורה לשעבוד הדירה ע"י הבנק., שישועבד לבנק. משכנתאות אלו מיועדות בדרך כלל לאנשים קשישים, הזקוקים לכסף מסיבות שונות. עם פטירתו של בעל הדירה, הדירה עוברת לבעלות הבנק להחזר החוב. להלן מחשבון משכנתא הפוכה המחשב את תקרת ההלוואה המשוערת. למחשבון לחצו >> כאן!

מונחי משכנתא

שיטת בוליט: שיטת בוליט (הקרויה גם בלון) זו שיטה המשמשת לחשב החזרי הלוואה, שבה בתחילה ההחזר החודשי מורכב מהסכום הנדרש לתשלום הריבית בלבד על מלוא סכום ההלוואה ולאחר מכן עם סיום תקופת ההלוואה יש לשלם בתשלום אחד את סכום הקרן המקור כולל הצמדה.

שיטת קרן שווה: שיטת קרן שווה זו שיטה לחישוב החזרי תשלומי המשכנתא, בשיטה זו מחולק סכום קרן ההלוואה לתשלומים חודשיים שווים ואילו תשלום הריבית החודשית משולם רק על יתרת סכום תשלום הקרן שטרם סולק. בשיטה זו התשלומים הולכים ופוחתים עם הזמן.

שיטת שפיצר: שיטת שפיצר זו שיטה לחישוב החזרי המשכנתא, שמטרתה לאפשר תשלום חודשי קבוע ככל הניתן לאורך כל ימי המשכנתא. החישוב נעשה כך שבהתחלה מרכיב הריבית בתשלום החודשי הוא גבוה יותר ואילו בסוף התקופה מרכיב הקרן בהחזר החודשי הוא גבוה יותר.

ריבית פריים – ריבית פריים זו ריבית ששיעוריה נקבעים על ידי בנק ישראל. כאשר מדובר במשכנתאות בריבית פריים, הרי שבמשכנתאות אלו הבנק יציע לכם ריבית מסוימת ביחס לריבית פריים. ריבית פריים פלוס 1 משמעה ריבית בגובה אחוז אחד נוסף לשיעור ריבית הפריים כפי שנקבע ע"י בנק ישראל. אם הריבית הפריים שווה ל4%, הרי שבריבית פריים פלוס 1 תשלמו ריבית של 5%.

ריבית דולרית – ריבית הצמודה לשערו היציג של הדולר.

גרייס – תקופה אשר בה נדחים חלק מתשלומי קרן ההלוואה או הריבית על ההלוואה / משכנתא, לתקופה קצובה או לסוף תקופת ההלוואה.

בברכה,

אילון אוריאל.

פורסם בקטגוריה אילון אוריאל, מחשבונים וטבלאות. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.